Blogs

mikulás, knightsofor, december 6, pótsofőr, sofőrsegély, santa calus, ajándék, télapó, tiszta cipő, csizma, hívjon minket
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Ki is a mikulás pontosan?

Ki is a mikulás pontosan?? Ezt a kérdést elemezzük a következő cikkben.

Ki Ő?? Miért lett híres?? – Ugye, ezeket a kérdéseket tesszük fel December 6.-án.

Akkor nézzük:

A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő püspökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó püspöksüveges Mikulás előképének és mintájának tartják. 1087-ben Myrából a Dél-Olaszországi Bari városába vitték Szent Miklós ereklyéit, miután a város egyike lett Európa legjelentősebb keresztény központjainak. A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek.

A katolikus szent kultuszát a 10. században vitték el Németországba a kereskedők. A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az ünnepnap előestéjén, egy később magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette őket. A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza.

Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak. A képzeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.

A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott: addig amíg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle.

Története

A kereszténység, amint a nyugati világ uralkodó vallása lett, átvett pogány ünnepeket és szokásokat. Ezek közé tartozott az északi népek (főleg a vikingek) azon szokása, hogy a téli napforduló idején megajándékozták egymást. Odin, Woden szász istenhez hasonlóan ajándékokkal megrakott szekerén száguldott át az éjszakai égbolton. A kereszténység Szent Miklós (a gyermekek védőszentje) napjához kapcsolta aztán ezt az ünnepet. Innen származik a Mikulás név.

Szent Miklós története és hagyománya a Legenda aurea-ban fennmaradt legendakincsből épült fel. A szent legendája szerint a püspök városában egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós a myrai püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből vagy szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába. Egyes változatok szerint ezt három egymást követő éjjelen tette, mások szerint három egymást követő évben. A harmadik esetben az ablak zárva volt, mert kint nagyon hideg volt. Miklós püspök ekkor felmászott a tetőre és a nyitott kéményen át dobta be az aranyat, a harmadik lány éppen akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá. A keszkenőbe rakott arany éppen belehullott a harisnyába. Mindkét változat szerint az apa a harmadik alkalommal megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.

A középkori legenda szerint egyszer Miklós püspök megtudta, hogy az egyik szomszédja a nagy szegénysége miatt nyilvánosházba akarja adni három lányát. Ezért segíteni szeretett volna rajtuk és egy éjjel a szomszédja nyitott ablakán keresztül bedobott egy erszény pénzt, és így mindhárom lány férjhez mehetett. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte „Noel Baba”-nak, ami azt jelenti „Ajándékozó Apa”. Ez az alapja annak a keresztény hagyománynak, amikor a vallásos szülők az ablakba tetetik gyermekeikkel a kitisztított kiscsizmáikat, hogy reggelre ott találják meg azt, amit éjjel a Mikulás ajándékként abban elhelyez.

Szent Miklós fenti legendái és a szent december 6-iki egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században a városokban, hogy a Mikulás az ablakokba helyezett kitisztított cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló piros csomagot tesz december 6-án. Személyesen is lehet találkozni a Mikulással. Ekkor a díszes piros ruhás, nagy fehér szakállú püspököt fekete krampuszok (valójában ördögök) kísérik, és a rossz gyerekeket ijesztgetik, virgáccsal fenyegetik vagy finoman meg is vesszőzik.

A német területeken Mikulás megfelelője a Nikolaus. Nem összetévesztendő a karácsonykor a Jézuska (Christkind) helyett ajándékot hozó Weihnachtsmannal. A protestáns (evangélikus) gyerekek nem december 6-án várják Nikolaust, hanem saját „Pelzetmärtel” néven ismert ajándékozójukat Szent Márton napján, azaz november 11-én.

Angolszász területeken (főleg az Amerikai Egyesült Államokban) Santa Claus néven karácsonyi ajándékhozó alakká vált Mikulás, és története szerint az Északi-sarkon lakik. A gyerekek karácsony előtt levelet küldenek neki kívánságaikkal. A globalizált (Mikulás/Télapó/Karácsony apó) Santa Claus a kilenc repülő rénszarvas által vontatott szánjával december 25-én egy éjszaka alatt körbejárja a Földet, és a kandallóra tett zoknikba, harisnyákba apró ajándékokat helyezve lepi meg a gyerekeket, akik tejjel és süteménnyel várják.

Skandináviában a sarkkörön túli vidékekhez, hagyományosan Lappföldhöz kötik alakját. A finn Mikulást Joulupukkinak hívják.

A 20. században a Szovjetunióban Gyed Moroz, azaz Fagy Apó szorította háttérbe Szent Miklóst, Moszkva és Oroszország védőszentjét. Gyed Moroz újév napján hozott ajándékokat.

A Miklós-nap Magyarországon

Modern Mikulások Finnországban

A hagyományos ünneplés a városokban és a falvakban az álarcos, jelmezes játék („alakoskodás”) volt Miklós-napon, december 6-án. A miklósoláskor 1900 előtt a fiatalok házról-házra jártak Miklós napján ijeszteni, amikor hosszú láncaikat csörgették és meg is verték vele a járókelőket, ilyenkor az emberek a házakból sem mentek ki szívesen. A népszokásból kiszorult a karácsonyra való lelki készülődés, s a gonosz-űző jelleg lett hangsúlyosabb. Nem ismert, hogy a Mikulás ünnepen történő ajándékosztó népszokás mikor került pontosan Magyarországra, a 18. század végén megjelent tiltás árulkodik először jelenlétéről. A tiltás oka a gyermekek ijesztgetése volt, mivel nem a ma ismert, jókedvű, pirospozsgás Mikulás járt házról házra, hanem egy félelmetes, koromfekete arcú, láncot csörgető rém „Láncos Miklós”, aki egyszerre jutalmazott és büntetett.

Többféle eredetmagyarázat alakult ki, a legelterjedtebb álláspont szerint a rémisztő alak Odin germán főisten továbbélése, akinek kettőssége, a jó és a rossz mutatkozik meg a december 6-i szokásban: jóságos alakja ajándékot oszt, míg büntető alakja ijesztgetett. A falvakban egészen a 20. század utolsó harmadáig élt a lánccsörgető alakoskodás, akit végül kiszorított a jóságos Mikulás.

„        A Mikulás.

A napot homály előzi meg; karácsony ünnepének verőfényes örömét meg a fehér szakállu Mikulás és ördöngős szolgája, kik csak büntetni tudnak s nem jutalmazni, aszalt szilvából csinált rettenetes kéménysöprőkkel s vörös nyelvű krampuszokkal ijesztenek rá az apró cselédekre. A piaczon a nagyfejü káposzták s köpczös répák, a fonnyadt szőlő s piros arczu almák, a koppasztott kappany s a tojásgarmada mellé, csodálatos portékák csatlakoztak egyszerre. Mint ha csak éjnek idején valami boszorkányság által bújtak volna ki a földből az apró sátrak, melyek alatt viaszból gyúrt, gyermek arczu s gyapot szakállu püspökök, gyönyörű, aranyos misemondóban s hófehér süvegben valóságos papirosból, vannak szépen glédában fölállítva. Háromrétben fölkunkoritott farku, szikrázó szemű, szarvas Luciferek zörgetik pipadrótból kötött szörny bilincseiket, melyekkel sorra fűzik a szófogadatlan gyermeket s hetesével nyolczasával kanyaritják a borzasztó puttonyba, hol aztán hasztalan rimánkodnak, mert onnan nincs szabadulás. Úgy kell nekik, viselték volna jobban magukat!       ”

– Vasárnapi Ujság: Képek a hazai népéletből, Pest, deczember 3-án 1865.

Az ajándékosztogató, mosolygós, piros ruhás Mikulás a városokban jelent meg először a 19. század végén, valószínűleg függetlenül a Miklós-napi szokástól.

A kipucolt cipőkbe és csizmákba ajándékot rakó, éjjel közlekedő Mikulást egyre inkább összekötötték Szent Miklós személyével: amíg a 19. század végén megjelent szótárak a szent püspöki munkáját emelték ki, addig 20. század első felében már jótékonysága került a középpontba, a mai lexikonok pedig szinte csak az utóbbiról emlékeznek meg.

A modern Mikulás

 

„Globális” Mikulás és rénszarvasai: Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész

A mai gyermekeknek mesélt legenda szerint a Lappföldön élő Mikulás apó felszerszámozza rénszarvasait, amik sebes vágtával felrepítik az ajándékokkal roskadásig megrakott szánkóját a felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussanak a várva várt ajándékok. 1939-ben Bob May megírta Rudolf, a piros orrú rénszarvas történetét. Azóta Mikulás apó szánhúzó rénszarvasai (en) Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész. Máshol egyéb fordításban: Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos, Pompás, Villám, Táltos, Ágas, Rudolf, a piros orrú, vagy Táltos, Táncos, Pompás, Csillag, Üstökös, Mennydörgés, Íjas, Villám, Rudolf.

A Mikulás-ünnep idővel egyre inkább szekularizálódott, elszakadt Szent Miklós alakjától, a tömegkultúra átalakította a keresztény legendát és az ünnep elvilágiasodott, és elüzletiesedett. Ügyes marketingesek megszüntették a Mikulás évközi morális felelősséget hangsúlyozó, bírói szerepét, eltüntették mellőle a büntetést szimbolizáló krampuszokat. Az édesség- és játékipar mellett ma már egész sor termék használja alakját reklámfiguraként. Angolszász hatásra az európai kontinens városaiban is elszaporodtak karácsony előtt az utcai Mikulás „ügynökök”.

Tévhit, hogy Mikulás kövérkés, jókedvű, piros ruhás megjelenését a Coca-Cola találta volna ki 1931-ben. Egy korábbi magyar gyermekkönyv (1928) hasonló megjelenéssel ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés nem állja meg a helyét. Az üdítőital-gyártó cég termékein ma már hol akrobatikusan ugrándozik, hol joviális kövér szakállas öregúrként üldögél, a reklámfilmekben pedig néha egész csapatokban vonulnak a Mikulások.

A Mikulással kapcsolatos elképzelések is megváltoztak a globalizáció hatására: míg a két világháború között a Mikulás a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a jelenkor Mikulása a Lappföldön vagy az Északi-sarkon él, szánját rénszarvasok húzzák.

Forrás: Wikipédia

Mikulást nem, de sofőrt tudunk Önnek küldeni, amennyiben arra igényt tart.

Mobil: + 36 30 8 79 79 39
Email: info@knightsofor.hu

További szolgáltatásaink:

2018 december, ünnepek, sofőrszolgálat, pótsofőr, knight sofőr, sofőrsegély, hogy megyek haza, sofőrhívó, karácsony, szilveszter, zárva
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Sofőrszolgálat decemberi nyitvatartása

KNIGHT Sofőrszolgálat 2018 decemberi nyitvatartása:

Ahogy a korábbi cikkünkben is említettük a szakma legnehezebb, legforgalmasabb hónapja a december. A megrendelések számára évek óta lehetetlen felkészülni, azonban igyekszünk minden ügyfelünket, gyorsan, és időben hazaszállítani az év utolsó hónapjában is.

December hónapban, az alábbiak szerint állunk ügyfeleink rendelkezésére:

Hétfő: Zárva

Kedd: 20:00 – 03:00

Szerda: 20:00 – 03:00

Csütörtök: 20:00 – 4:00

Péntek: 20:00 – 05:00

Szombat: 20:00 – 06:00

Vasárnap: Zárva

December 23., 24., 25., és 26. – ZÁRVA

December 30. és 31. – ZÁRVA.

Megértésüket, és türelmüket előre is köszönjük!

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KNIGHT Sofőrszolgálat

Gondoljon Ön is előre, és jelezze igényét számunkra időben.

Mobil: + 36 30 8 79 79 39
Email: info@knightsofor.hu

További szolgáltatásaink:

ünnepek, sofőrszolgálat, budapest, karácsony, 2018, szilveszter, taxi, hogy megyek haza, kit hívok, csak a knight, knájt
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Sofőrszolgálat az ünnepek alatt.

Sofőrszolgálat az ünnepek alatt 2018-ban.

 • És hogy megyek haza?
 • De akkor engem ki visz haza?
 • Biztos nem tudnak sofőrt küldeni?
 • Várjatok, nekem is kell még sofőr, így nem mehetek haza….

A december az év legerősebb hónapja, főleg akkor, ha ebben az időjárás is szerepet vállal.

Évek óta ilyen, és ehhez hasonló kérdések, mondatok hangoznak el az ünnepek alatt, vagy a decemberi időszakban. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk a felelős döntést, miszerint ittas állapotban ne üljön senki autóba. Inkább nézzen alternatív közlekedési eszközt, de zéró tolerancia esetében nem szabad autóba ülni.

Munkánk során sokszor találkozunk éjszakai “szondáztatással” olyan helyeken ahol már nincs menekvés. Hidakat zárnak le, kis utcákban bújnak meg, főútvonalon állítják meg a forgalmat. Fontos megjegyezni, hogy nem azért nem ülünk ittasan autóba, mert a rendőr megállít és megbüntet, hanem a felelős közlekedési magatartás miatt nem ülünk ilyen állapotban volán mögé.

Mit lehet ilyenkor tenni?

December hónap nem szól másról mint a karácsonyi bulikról, évzáró partikról, és egyéb olyan eseményekről ahol nagy valószínűséggel alkoholt “kell” fogyasztani, és autóval érkezünk. Ezeket a dátumokat szinte jó előre tudja mindenki. Ilyenkor célszerű időben jelezni a sofőrszolgálatnál, hogy holnap este / ma este szükség van Önökre, számíthatunk-e segítségükre, mikor és mennyivel előre szóljunk. Ugyanakkor lehetőség van napközben email-ben is jelezni az igényüket.

Ünnepi nyitvatartásunkról később adunk tájékoztatást, kérjük szíves türelmét. – Decemberi nyitvatartáshoz kattintson ide.

Gondoljon Ön is előre, és jelezze igényét számunkra időben.

Mobil: + 36 30 8 79 79 39
Email: info@knightsofor.hu

További szolgáltatásaink:

pótsofőr, sofőrsegély, sofőrszolgálat, hogyan rendelhetek, mikor jön, mi is az a sofőrszolgálat, mire jó, ez most akkor taxi?
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Pontosan mi is az a sofőrszolgálat? Mi most megadjuk a választ!

Sofőrszolgálat – pontosan mit is jelent?

Sokszor kérdezik tőlünk mi is az a sofőrszolgálat, pótsofőr, sofőrsegély.

Hogyan működik, mit kell tennünk, akkor most az autóval visznek haza? Rengeteg ilyen, és ehhez hasonló kérdés merül fel az utazóközönségben, jellemzően az első alkalomnál.

A KNIGHT Sofőrszolgálat most segít eligazodni:

Sofőrszolgálat a wikipédia szerint: ( forrás: Wikipédia)

A sofőrszolgálat, vagy sofőrsegély, vagy pótsofőr igénybevételére jellemzően akkor kerül sor, amikor a megrendelő a saját autójával szeretne eljutni valahová úgy, hogy nem ő, hanem egy hivatásos sofőr vezeti az autóját.

A sofőrszolgálatok jellemzően nem országosan működnek, hanem egy-egy nagyvárosban. Budapesten és környékén azért terjedhetett el a sofőrszolgálat használata, mert zéró tolerancia van érvényben, illetve a sofőrszolgálatok jellemzően versenyképes áron szállítják az ügyfeleket a taxikhoz képest. Budapesten már az 1990-es években megjelentek az első sofőrszolgálatok, valamint a taxitársaságoknál is lehetett sofőrsegélyt rendelni.

Sofőrszolgálatról, vagy éjszakai sofőrszolgálatról akkor beszélünk, amikor a megrendelő autójával szeretne menni valahová, de már nem képes azt vezetni, jellemzően az alkohol fogyasztása miatt. – Éjszakai Sofőrszolgálatás

Sofőr bérlésnek nevezzük, amikor egy sofőrt egy bizonyos időtávon (jellemzően több óra), vagy hosszabb úton (pl.: külföldi céges út) veszi igénybe az ügyfél. Bizonyos esetekben (jellemzően rendezvényekre) autót is biztosíthat a sofőrsegély. Business – és Exkluzív sofőrszolgáltatás

Hozom-viszem típusú sofőszolgálat gyakorlatilag olyan, mintha flottakezelést vennénk igénybe, vagyis az autónkat elviszik mosatni, szervizbe, vagy vizsgáztatni. – Nappali hozom – viszem szolgáltatás

KNIGHT Sofőrszolgálat éjszakai szolgáltatását (klasszikus sofőrszolgáltatás), ahogy más cégek is Budapesten illetve Pest megyén belül végzi. Többi szolgáltatásunk elérhető országosan, illetve akár az országhatáron kívül is.

További szolgáltatásaink:

Ide kattintva, elérhető a sofőrszolgáltatás megrendelésének pontos menete.

sofőrszolgálat, trükkök, pótsofőr, átverés, megcáfoljuk, nem igaz, komoly cég, megbízhatóság, évtizedes tapasztalat
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Trükkök a sofőröknél?? Ezt most megcáfoljuk.

KNIGHT Sofőrszolgálat, mert mi nem trükközünk, és szeretnénk eloszlatni a kételyeket is!

A XXI. század korában az internet egy csodás dolog, ugyanakkor rengeteg nem odaillő, vagy nem igaz tartalmat is olvashatunk. Mi is így bukkantunk rá az alábbi irományra, amit most pontról, pontra szeretnénk megcáfolni, illetve kiigazítani.

 • ÁFA nem ÁFA. Bruttó áron (vagyis ÁFA-val együtt) rendelsz, azonban, amikor fizetnél és számlát kérnél, akkor közlik, hogy ez ‘pluszáfás’. Ittasan sokan nem szoktak vitatkozni, pedig ez egyértelmű lehúzás.

Árlistánk egyértelműen leírja, hogy áraink az áfát tartalmazzák: ÁRKALKULÁTOR

 • ÁFA-s számla előre jelzése. Ha túl korán jelzed, hogy ÁFA-s számlát fogsz kérni, akkor sok sofőrszolgálat későbbi érkezést fog mondani, így bízva abban, hogy mégsem őket választod, hiszen a számla sok sofőrsegélynél nincs belekalkulálva az árba.

Pontosan ugyanannyi kiérkezési időt mondunk, függetlenül az ÁFÁ-s számla igényétől. Igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt sofőrt küldeni a megrendelőnek.

 • Kártyás fizetés. Több pótsofőr úgy hirdeti magát, hogy kártyával is lehet nála fizetni. Ezt önmagában nehéz kivitelezni, hogy ha egy sofőrszolgálat több sofőrrel is dolgozik, hiszen ebben az esetben minden sofőrnél (pontosabban a követőautóban ülő kollégánál) kell lennie a bankkártya terminálnak, ami a legtöbb esetben nem éri meg. Ebben az esetben is későbbi érkezést mondanak, vagy az érkezéskor közlik, hogy sajnos lemerült a terminál, de szívesen megállnak egy automatánál.

Valóban technikai nehézség minden kollégának POS terminált adni. Ugyanakkor felkészültünk a kártyás fizetés lehetőségére is, amennyiben Ön azt előre   jelzi a fuvar megrendelésekor. Megértését köszönjük.

 • “Mindjárt ott vagyunk, csak nem találjuk az autót.” Jellemzően az olcsóbb sofőrszolgálatok túlvállalják magukat és így próbálják visszatartani az ügyfelet, hogy ne menjen el (mással). A módszer lényege, hogy 10 percenként felhívják az ügyfelet, hogy 10 perc múlva ott vagyunk, de az ügyfél hívásakor is jellemzően 10 perc múlva szoktak érkezni.

Cégünk több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik. Ismerjük a várost, tudjuk hova mennyi idő alatt lehet biztonságosan érkezni, illetve mennyi idő egy-egy fuvar. Ennek köszönhetően nem vállaljuk túl magunkat, csak annyi fuvart veszünk fel, amennyit belátható időn belül el tudunk vinni. Nem szeretnénk senkit sem órákig várakoztatni, vagy mindig 5-10 perceket ígérgetni.

 • Visszajáró, vagy borravaló. Pár sofőr próbál úgy trükközni, hogy egy ezrest nem tud visszaadni, abban reménykedve, hogy borravalóként megkapja az összeget. Tipp: érdemes már a rendeléskor jelezni, ha nagy címlettel fizetnénk, ill. arra kérni a sofőrt, hogy váltsa fel valahol a nagyobb címletet.

Sofőrjeink minden munkanapot közel 20.000 forint váltópénzzel kezdenek. Ugyanakkor sajnos akadnak olyan esetek amikor az este közepén, vagy végén már nincs elég váltópénz a sofőrnél. Lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk mindig váltani, hogy a kolléga minden címletből gond nélkül adhasson vissza. Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük.

 • Van biztosításunk, vagy mégse?! Több sofőrszolgálat úgy hirdeti magát, mint akinek van biztosítása, holott a kiérkező sofőr által adott autó átvételi igazoláson az áll, hogy az ügyfél vállalja, hogy az autó cascó biztosítással rendelkezik és bármiféle káreseményt annak terhére köteles elszámolni.

Sofőrszolgálatunk 2015 március óta érvényes biztosítással rendelkezik a Generali biztosítónál.

 • Kitérő, vagy megálló. Ha ki szeretnéd dobni a barátodat hazafelé, akkor ezért extra díjat számolhat fel a pótsofőröd. Ennek az oka érthető, hiszen, ha nem esik teljesen útba, akkor megnő a fuvarod ideje, ami a következő ügyfél számára késést jelenthet. Sok sofőr ezt úgy értelmezi, hogy ha teljesen útba esik a barátod kiszállási pontja, akkor is felszámolják a díjat.

Cégünk kizárólag abban az esetben számolja fel a kitérő díját, ha az az útvonaltól legalább 5-8 utcára eltér, amennyiben az útba esik, nem számolja fel. Amennyiben előre tudja, hogy valaki még utazik  Önnel, kérem a sofőr megrendelésekor jelezze a diszpécser kollégának. Köszönjük

 • Trükkös ár a honlapon. Jellemzően kétféle dologgal szoktak trükközni az árak megadásakor. Vagy egy induló (‘-tól’) árat adnak meg, vagy pedig bizonyos kódot szükséges megadni, amivel az adott ár érvényes lesz. Ezt persze eléggé apró betűvel szokták megadni, így a legtöbb ügyfél már csak akkor szembesül az árral, amikor a fuvar végén fizetne.

Kalkulátorunk segítségével Ön pontosan kiszámíthatja a viteldíjat, mivel kerületből – kerületbe árral dolgozunk : ÁRKALKULÁTOR

 • Nincs cégnév / adószám. Több sofőrszolgálat nem tünteti fel a cégadatokat a honlapján. Ennek több oka is lehet, de egyik sem elfogadható  online jelenlét kapcsán. Hirtelen egy ellenpélda jut eszembe még az offline világból: a Daubner cukrászda neve sokáig nem volt látható a cukrászdán, mégis mindenki tudta, hogy hová kell menni a legjobb sütikért. Azóta már látható a cégér náluk is.

Sofőrszolgálatunk kezdetektől cégként működik, melynek elérhetőségei a kapcsolat oldalunkon megtekinthető.

 • ÁSZF? Az meg minek? A megrendelő (ügyfél) és a szolgáltató (pótsofőr szolgálat) között minden esetben szerződés jön létre. A sofőr vállalja, hogy az ügyfelet az autójával A-ból B-be eljuttatja bizonyos díj fejében. Az ÁSZF-ben (Általános Szerződési Feltételek) szükséges a szolgáltatás mikéntjét szabályozni. Mint mondani szokták, ennek igazából akkor van jelentősége, hogy ha bármi probléma történik az út során (pl.: gyorshajtás, autó meghúzása). Tipp: ellenőrizzük, hogy van-e ÁSZF a bérsofőr oldalán, továbbá azt is, hogy az ÁSZF-ben cégnév szerepel. Az nem cégnév, hogy “ABCDEF sofőrszolgálat”. Cégnév alatt ABCDEF KFt. / Bt., vagy Gipsz Jakab E.V.-t értünk, minden esetben székhellyel és adószámmal.

ÁSZF-ünk az odalunkon elérhető, megtekinthető, továbbá minden munkalapunk hátulján is feltüntettük.

 • 0-24 – mégsem elérhető. Sok sofőrszolgálat hirdeti magát úgy, hogy a nap 24 órájában elérhető. A valóságban ma Budapesten működő kb. 50 sofőrszolgálatból maximum 1-2 van, akik a nap 24 órájában felveszik a telefont. Itt most nem a Szilveszter éjszakai őrültek házára gondolok, amikor se sofőrszolgálatot, se taxit nem lehet kapni, hanem egy kevésbé pörgős hétfő éjszaka mondjuk hajnali 5 órára. Ilyenkor jellemzően már hajnali 2 óra után nincs megrendelés a nagyobb sofőrszolgálatoknál, így elküldik a sofőröket és a diszpécsert is aludni. Hétfő hajnal 5 órakor érkező telefont így vagy nem fogják felvenni, vagy ha fel is veszik, nem tudják elvállalni. Tipp: Vasárnap – Szerda éjszakai bulizások esetén érdemes előre rendelni, ha látjuk, hogy hajnalig fog tartani a buli. Később könnyebb módosítani az időponton, mint holtidőben elérhető sofőrt találni.

Sofőrszolgálatunk nyitvatartása elérhető az oldalunkon, továbbá a Google+ és Facebook oldalon is. Nem hirdetjük magunkat úgy hogy a nap minden percében elérhető cégünk, azonban nyitvatartási időben állunk szíves rendelkezésükre.

KNIGHT Sofőrszolgálat – Social Media

Köszönjük, hogy elolvasta a cikket, és bízunk benne, hogy tudtunk segíteni a választásában. Pótsofőr esetén, pedig állunk szíves rendelkezésére.

részegen ki visz majd haza, ittas vezetés, rendőrség, police, sofprsegély, pótsofőr, sofőrhívő, knight sofőr, csak a knight, hívjon bizalommal
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Részegen ki visz majd haza?

.. avagy a sofőrszolgálatok működése, mindennapjai…

Az éjjeli pótsofőr szolgáltatás annyira logikus ötlet, hogy nem is értem, miért nincs mindenhol már évtizedek óta. Egyáltalán nem is drága a taxihoz képest, és nincs másnapi logisztika sem a saját autóval. Néhány hónap erejéig kipróbáltam, milyen éjszakánként mások volánja mögé ülni.

Manapság sok városlakó úgy véli, a gyerekvállalás velejárója kertes házba költözni a külvárosban, vagy az agglomerációban. Csakhogy az élet nem ér véget a baba születésével, maradnak barátok, akikkel néha-néha össze lehet futni. Egy városi mulatóban, vagy ha ott nem, hát egymás házában, de mindenképp messze otthonról.

Zéró tolerancia érvényes Magyarországon az ittas vezetésre, egy-két pohár alkoholnak is súlyos következménye lehet: legalább fél év jogosítványbevonás és 150 ezer forint pénzbírság, majd kötelező utánképzés. Baleset okozásánál még komolyabbak a szankciókForrás: Origo

A városba bebumlizni lassú és fárasztó, éjjel hazataxizni pedig drága, tehát az ember könnyen elcsábul és ül be a saját autóba. Ittasan vezetni azonban nemcsak tilos, de nagyon veszélyes is, és ezt szerencsére egyre többen látják be. Ezt a folyamatot segíti, hogy kifejezetten vadásznak az ittas vezetőkre a budapesti rendőrök, helyesen (itt olvashat bővebben a következményekről).

Bulizós estéken jelentős erőkkel ellenőrzik az autóvezetőket, olyat is látni, hogy egy forgalmas útszakaszt lezárnak ideiglenesen, és a felgyűlő sorban minden sofőrt szondáztatnak – számolatlanul repkednek ilyen estéken a jogsik. Így jönnek képbe a sofőrsegély cégek, és most már akkora választék van szolgáltatókból, hogy a legnagyobb gond az, honnan szerezzenek elegendő jó sofőrt.

Kötelező a B-kategória és a jó modor

Milyen az a bizonyos „jó sofőr”? Bár egyetlen alapvető követelmény az érvényes jogosítvány, a jó munkaerőnek budapesti helyismerete, és autórutinja is van. E kettőt azonban munka közben is fel lehet szedni, hiszen a megbízó általában tudja az utat haza és ismeri a saját autóját. Tud segíteni, hová rejtették az elektromos rögzítőfék kioldó gombját, vagy, hogy melyik utca egyirányú csatornaépítés miatt. Tehát a jó sofőr fő ismérve, mint minden ügyfelekkel közvetlenül érintkező munka esetében, a jó modor és az udvariasság.

Egy sofőrszolgálat működése az utas szempontjából egyszerű. Felhívja a szolgálat telefonszámát, elmondja hol áll a kocsija és hová menne vele, a diszpécsertől pedig kap egy várható érkezési időpontot. Ez szerencsés esetben akár 15-20 perc is lehet, de ha messze jár a legközelebbi sofőr, akkor egy órán túl nyúlhat a várakozás. Ezért, ha ragaszkodunk kedvenc társaságunkhoz, mert megbízunk a minőségében, érdemes időben foglalni.

A másik lehetőség a telefonos applikáció, ahol az adatok megadása után számos ajánlatból választhatunk, például az alapján, melyik cég ígér korábbi indulást. Ha nem mindegy, hogy komoly, biztosított vállalkozás, vagy két főből álló „maszek” csapat visz-e, akkor azonban érdemes az értékelésekre is figyelemmel lenni – ma még óriási minőségi különbségek vannak e kialakulóban lévő piacon.

Számla és biztosítás, sajnos egyik sem alap

Alapesetben elég két ember, egy autó és egy telefon. A beérkező megrendelés nyomán a „gyűjtő” a címre viszi a sofőrt, aki átül az ügyfél volánja mögé, majd a fuvar végén ismét visszaül a gyűjtőkocsiba, és irány a következő cím. Ám az ilyen csapatok gyakran a legalitás alsó határán egyensúlyoznak, tehát nem biztos, hogy adnak nyugtát, és arra sincs garancia, hogy egy esetleges baleset esetén felelősségbiztosítás fedezi a sofőr munkáját.

Komoly cégeknél azonban ezek rendelkezésre állnak, miközben forgalmas estéken egyszerre több gyűjtő és sofőr munkáját vezényli a diszpécser. Ahol én dolgoztam, ott részletes munkalapon, percre pontosan vezettük az indulási és érkezési időket, a címeket, az autó típusát és rendszámát, ezt persze mindkét fél alá is írta.

A helyszíni számlaadás sem istentől elrugaszkodott ötlet (hiszen sok a céges buliról, céges kocsival hazafelé tartó dolgozó), a gépkocsivezetők pedig kivétel nélkül gyakorlott pilóták, vagy olyan újoncok, akikre odafigyel a csapat tapasztaltabb része. Felelősségteljes, bizalmat követelő munka egy autót vezetni, a könyvelésen kár spórolni.

Hűha, elfelejtettem a barátnőmet!

Sofőrként belépni ebbe a világba nem azért érdekes, mert egzotikus kocsik volánja mögé kerülne az ember. A legtöbb fuvarban átlagos autókat vezettem, ráadásul többségükkel már találkoztam újságíróként. Csak egy Audi R8 volt kalandos, melyet a szerencsés kolléga azóta is emleget: a sportkocsival ketten indultak el az estének, tehát hazafelé egyiküknek nem jutott ülés. Végül a gyűjtő sofőrt kellett megkérni, hogy vigye el a hölgyutast is a cím

A most kifutó Ford Focus műszerfala például becsapós, ha nem a saját kocsink, érdemes ellenőrizni, tényleg világít-e a tompított.

Mivel újságíróként R8-at, Porschékat, és olykor ezeknél drágább Rolls-Royce-okat is vezettem már, ilyen irányból nem számítottam meglepetésre, a gyakorlat azonban nem jelenti, hogy ne kellett volna figyelnem. Ugyanis hiába megszokott számomra egyik gépből a másikban ülni, mégis meglepően gyakran indultam el tompított nélkül.

Egyrészt mert sok mai autóban van már automatika, emiatt kicsit megkoptak a reflexeim, nem jön magától a kapcsolóhoz nyúlni. Az igazi gond azonban, melyet a jól felszerelt tesztautókban nem venni észre, hogy számos olyan típus akad, amiben akkor is világít a műszerfal, ha nincs automatika és kikapcsolt állásban van a fényszóró. Rossz esetben még nappali fény sem pislákol elöl.

Azonnal megbukna időszakos műszakin

A kocsik terén leginkább az volt tanulságos, hogy milyen rossz műszaki állapotban képesek közlekedni néhányan. Olyasmi ez, amit régóta feltételezünk, de személyesen találkozni B5-ös Passattal, mely 100-nál már szó szerint támolyog, 2005 körüli Mondeóval, melynek teljesen szétesett futóművénél már csak a hatástalanra kopott féke van rosszabb állapotban (és a műszerfal sem világit), mindez egészen egyszerűen rémisztő.

Olykor sokkoló volt látni, milyen műszaki állapotú autókkal képesek nap mint nap járni az emberek

Egy fokkal jobb csak a novellába illő, hamisítatlan „telepi” BMW 530d, melynek barna nappabőr ülése fűtött ugyan, de a háttámla már féloldalasan leszakadt, automataváltója rángatva igyekszik felkapcsolni, motorja pedig kehesen küzd, úton a Havanna lakótelep felé. Rá se mer persze kérdezni az ember, ki van-e ütve a részecskeszűrő.

Nem vagyok önkéntes rendőr, nem tisztem ez ellen hadakozni, de a sok szóbeszéd mellett vizsgáztatási ügyekben jártas ismerősömtől is pontosan tudom: egyes helyeken máig át lehet tolni műszakin az alkalmatlan kocsikat – hiába a kamerák és az egyéb szigorítások. Pedig a biztonsági és emissziós okból sem ártana jobban szűrni a koros, elhanyagolt autóparkot.

Emlékeztető oltás robotizált váltóból

Az autók többsége szerencsére kap némi gondoskodást, és a rossz élményekre jók is jutottak. Meglepően sok 2000-es évekből származó Volvóval akadtam össze e hónapok során, és amelyikre odafigyelnek, szépen tartja magát. Bár nem tartozott a kedvenceim közé az első Peugeot 208, egyik este egy fitt, izmos benzines darabbal futottam össze, élmény volt az út. Nem véletlenül kedveltek a VW-k, Opelek, Škodák és Fordok, láthatóan bírják a strapát.

Jól bírják a gyűrődést a kipróbált Opelek, de a robotizált váltó igazi sorscsapás. Ha legközelebb szórakozni indul, ne feledje: van opció az éjszakai buszon és a taxin kívül is

Apropó, Opel: vicces élmény volt 10 év után ismét EasyTronic váltós kocsit vezetni. Igyekszem elfelejteni a 2010 előtt rövid ideig divatos, egykuplungos robotizált váltókat, melyeket újságíróként se tartottam sokra új korukban, mert szerintem mind nehézkesen vezethető, elhibázott konstrukció. De az Opelé talán a legborzasztóbb az összes közül, a kedves, fiatal tulajnak ezúton is köszönöm az emlékeztető oltást.

Számomra azonban mindennél érdekesebb volt egy rövid időre belépni az autók tulajdonosai, azaz szép fővárosunk lakosainak életébe. Azon viszonylag hamar túltettem magam, hogy szinte minden vezetőülést hátradöntve találtam, pedig ez nem nyugágy. Beülve első mozdulattal állítottam a biztonságos kormányfogást elősegítő, függőlegeshez közelítő állásba a támlákat magamnak.

Ó miszter alkohol, hát itt vagy már megint

Akármilyen meglepő, arra sem került sor, hogy az ittas kuncsaft „műsorozott” volna. Ez a saját kocsijuk, nem taxi, úgyhogy az elalvás, majd kanyarban jobbra-balra billegés volt a maximum. Ami viszont nagyon érdekes volt, az a regények, novellák és slam-költemények soraiból megelevenedő figurák, akikkel összehozott ez a munka.

A hímsoviniszta családfő, aki észre sem veszi, milyen bunkó a feleségével és általában a nőkkel, hiszen neki a lenézés a természetes. A hamisítatlan bohém, akinek már háromszor elvették a jogsiját ittas vezetésért, de még így se hívott volna minket, ha az aznap esti hölgy rá nem beszélte volna. A középkorú pár, akik házibuliból indultak haza, de öt perc után elhalt a beszélgetés, és már csak a telefonok pittyegtek a kezekben.

Vagy a cuki fiatal pár, akik annyira odavoltak, hogy útszéli pisiléssel indult a fuvar, majd a nagy klasszikus, Moszkva téri gyrosszal folytatódott, és a macskanevelés kitárgyalásával ért véget. Találkoztam kedves, egyetemista lánnyal, akivel beszélgetve összeállt, hogy az őszes, középkorú úr, akitől induláskor elbúcsúzott, nem a papája, hanem a párja, ki mindenben segíti.

Egyre többen választják taxi helyett

Persze találkoztam üzletemberekkel, DJ-kkel és sportolókkal, szabadnapos háziasszonyokkal és olyanokkal, akikkel akár újságíróként is összefuthattam volna. Ismerőst szerencsére csak egyszer vittem haza, és nem tudtam eldönteni, melyikünk jött jobban zavarba, pláne, hogy pénz cserélt gazdát.

Impreza STI-vel is összehozott a sofőr-rulett, persze erősített, versenyfékes, pályára épített változatban. De ez nem a jaszkari ideje: a sofőr dolga, hogy biztonságban hazajusson mindenki

Bár a szolgáltatás díján túl a megrendelő fizeti a benzint és saját autója kopik, a sofőrszolgálat összköltsége nem olyan vészes, hogy ne tudna versenyezni a budapesti taxitarifákkal (sőt, itt önköltségi az odaút). Nyílván főleg hosszabb utakon, agglomerációban éri meg ezt választani, és ezeken akkor is versenyképes marad, ha majd a kereslet növekedésével esetleg drágul is.

Márpedig könnyen lehet, hogy drágulni fog, hiszen előbb-utóbb a jó sofőr is keresett lesz, mint a jó bolti eladó, vagy éppen a jó buszvezető, ami azt jelenti, hogy a fizetések közelebb kerülnek majd ez utóbbiakhoz. Most még inkább kiegészítőnek, tanulás, vagy lazább időbeosztású nappali munka mellé választják ezt az elfoglaltságot a legtöbben, ami ugyan jót tesz a versenyhelyzetnek, de a minőségbiztosítást kihívássá teszi. Meglátjuk, mit hoz a jövő.

Forrás: Origo – Bolla György

 

KNIGHT Sofőrszolgálat, M1 felújítás, Bicske, Budapest, flottakezelés, sofőrszolgálat, sofőrhívő, csak a knight, sofőrsegély, pótsofőr
KNIGHT Sofőrszolgálat -

M1-es autópálya felújítás

Kérünk mindenkit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen az M1-es autópályán!

Köszönjük!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan végez lokális és nagy felületű javítási munkákat, illetve sávfelújítási munkákat az M1-es autópályán. A közlekedők a hosszú hétvégét követően újabb szakaszokon találkozhatnak korlátozásokkal, a Budapest felé vezető oldalon közel 5 kilométeres szakaszon kezdődnek el újabb felújítási munkák.

A Kormány 2017-es döntése értelmében az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4,1 milliárd forintos hazai forrásból mintegy 14 kilométernyi teljes körű felújítás valósulhat meg. Április elején az M0-s autóúti csomóponttól kezdődhettek el a 16-os és 19-es kilométerszelvények között a munkák, melyek várhatóan június végéig tartanak. Május 2-től a Budapest felé tartó oldalon a 23-as és 28-as kilométerszelvények között indulhatnak el burkolatfelújítási munkák. Ezen szakaszon a zsámbéki pihenőhelyre továbbra is le lehet majd hajtani, illetve a 26-os zsámbéki csomópontot is használhatják az autósok. Szintén május 2-től, várhatóan május 15-ig lokális és nagy felületű javítások miatt lesz korlátozás a Budapest felé vezető oldalon a 38-as és 42-es kilométerszelvények között, ahol a külső és kapaszkodósávokat zárják le, a munkaterület mellett pedig 80 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. komáromi mérnökségéhez tartozó szakaszon május 2-án padkahibák javítását végzik az elválasztó sávban a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös és 119-es kilométerszelvények között, csütörtökön a Budapest felé tartó oldalon a 94-es és 106-os szelvények között, míg pénteken szintén a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 71-es és 85-ös szelvények között. A hosszú hétvégét követően a mérnökségi szakemberek kaszálási munkákat is végeznek majd, mozgó terelés mellett, a leállósáv zárásával a következő napokban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fenti munkákon kívül a Hegyeshalom és Budapest felé vezető oldalon is folyamatosan végez lokális és nagy felületű javítási munkákat, a javítási volumen maximalizálása érdekében pedig rendszeres országos szintű átcsoportosításokat hajt végre. A folyamatos munkavégzések miatt az autósok rendszeresen találkozhatnak az M1-es autópályán munkaterülettel és közlekedésbiztonsági okokból lezárt szakaszokkal is, ahol ütemezetten fognak beavatkozni a szakemberek, várhatóan a nyár végéig. A korlátozások miatt rendszerint jelentősebb torlódások alakulnak ki a pályán, ezért az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) vagy a www.utinform.hu weboldalon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a felújítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.

Magyar Közút Kommunikáció

KNIGHT Sofőrszolgálat – Social Media

2015, köszönjük, happy birthday, pótsofőr, születésnap, sofőrsegély, sofőrhívó, csak a knight
KNIGHT Sofőrszolgálat -

KNIGHT Sofőrszolgálat 3. születésnapja

Ünnepelje velünk 3. születésnapunkat!

2015. március 2.-án indult útjára a KNIGHT Sofőrszolgálat, azzal a céllal, hogy a hét mindennapját segítséget nyújtson azon autósok részére, akik elfogyasztottak egy pohár bort, végigmulattak egy hosszú éjszakát, vagy csak fáradtak a vezetéshez! Hosszas készülődés, és rengeteg nehézség árán megszületett a szolgáltatás, amely nap mint nap igyekszik fenntartani azt amit ígér. PONTOSSÁG, DISZKRÉCIÓ, MEGBÍZHATÓSÁG.

Mit is jelent nekünk ez a 3 szó?

Pontosság: Nem mondunk 20 percet, ha tudjuk, hogy 40 perc múlva sem érünk oda. Nem hitegetjük, hogy már csak 10 perc és mindjárt ott vagyunk. Mi csakis a valós időt mondjuk, hisz mi sem szeretnénk az ígérthez képest plusz 20 percet várni. Ezt minden esetben be is tartjuk! Nálunk ezt jelenti a pontosság!

Diszkréció: Az utasok általában feszélyezve érzik magukat egy sofőr mellett, vagy egy taxiban. Kollégáink nem kezdeményeznek beszélgetést, amíg az utas nem teszi meg. Nem mesélik el Ön, vagy Önök miről beszéltek az utazás során! Nálunk ezt jelenti a diszkréció!

Megbízhatóság: A hét minden napján rendelkezésre állunk. Cégünket, ügyfeleinket és autójukat a Generali biztosítja utazásuk során. Amikor azt mondjuk, hogy megyünk, akkor ott is leszünk Önért! Nálunk ezt jelenti a megbízhatóság!

 

Köszönjük ügyfeleink bizalmát! Állunk rendelkezésükre!

havazás, knight sofőr, sofőrszolgálat, nappali hozom viszem szolgáltatás, flottakezelés, országos havazás
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Lecsapott a tél – 2018.02.27.

Országos havazás – Lecsapott a tél!

Országszerte folytatódik a havazás, helyenként már most meghaladja a 10 cm-es friss havat, amely estig akár a 20 cm-t is elérheti!
Délig több baleset, köztük halálos kimenetelű is történt! Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda, mert téli útviszonyok várhatóak az ország több pontján, főleg a déli megyékben.
Kevésbé tapasztalt vezetőket, nyári, és /vagy 4 évszakos gumival autózókat kérjük, hogy NE induljanak útnak, mert nem csak saját magukat, de a közlekedésben részvevőket is komolyan veszélyeztetik, és mindenkit hazavárnak! Lehetőség szerint mindenki téli gumival, teli tankkal és pléddel induljon útnak. Több helyen nehezíti a közlekedést havas utak, hóátfúvások, árokba csúszott autók, vagy műszaki mentések! Indulás előtt takarítsuk le az összes ablakot, hogy a kilátásunk megfelelő legyen. Elzárt település nincs, azonban több alsóbbrendű utat már lezártak, illetve sok helyen korlátozzák a kamionforgalmat is!

Mindenkit arra kérünk, hogy amennyiben nem szükséges, ne induljon útnak autóval, azonban, ha ez halaszthatatlan, akkor fokozott óvatossággal, jól megválasztott sebességgel, kellő követési távolsággal, teli tankkal, és TÉLI GUMIVAL tegye!

Balesetmentes, biztonságos utazást kíván a KNIGHT Sofőrszolgálat.

2018.02.27.

Szolgáltatásaink:

Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken: + 36 30 8 79 79 39 vagy info@knightsofor.hu

knight sofor, pityókás, alkohol, részegen ki visza majd haza, sofőrszolgálat, interjú
KNIGHT Sofőrszolgálat -

Emberi játszmák a volán mögött

Interjú Vörös Péterrel a KNIGHT Sofőrszolgálat indulásáról.

Vörös Péterrel, az éppen egyéves Knight Sofőrszolgálat alapító-tulajdonosával a cégindításról, a dolgos hétköznapokról és a szakma szép és olykor kellemetlen pillanatairól beszélgettünk. A szolgáltatás mivel exkluzív, így a legális működésének alapjai (egyenruha, biztosítás) mellett a legszembetűnőbb különbség a több tucat fővárosi szolgáltatóhoz képest az, hogy a cégnek van egy mottója, amihez mindenáron ragaszkodik a cégvezető, sőt!

Ha ő maga nem lenne pontos, megbízható és diszkrét, akkor azzal saját maga alatt vágna a fát, hiszen egy átlagos és egyben pénzorientált sofőrszolgálatnál töltött 7 év után döntött úgy, hogy másképp szeretné csinálni ezt a szakmát. De először pillantsunk bele a kezdetekbe, merthogy Péternél is minden a gyerekkori autós megszállottságból ered. „Tősgyökeres újpesti sráckoromban állandóan bütyköltem” – kezdte mondandóját a cégvezető, és elmondta, hogy egy 3 éves korában kapott gokarttal kezdődött minden. „Ettől kezdve nem lehetett az autókról lepattintani, olyannyira, hogy autók nélkül nem tudom elképzelni az életem” – tudtam meg az építészmérnök apuka és bányagépgyári munkás anyuka egyke gyerekétől.

„A testnevelési tagozatos általános iskola után egy családi hagyományok révén kiválasztott közgáz-külker szakközépiskola következett, merthogy az édesanyám, a nagymamám és a keresztanyám is ott végzett. Az iskolaévek alatt tényleg minden időmet autószereléssel töltöttem, vagy olyan közegben, ahol magas volt az egy négyzetméterre jutó autós megszállottak száma. Az első nyári munkás élményemet egy fényező műhelyben szereztem, ahová a következő évben is visszamenten, egyébként pedig a saját, később azonban már a barátok autóit is én szereltem”. Ennél a pontnál már nagyon aktuálissá vált a kérdés, hogy kitől és hogyan szerezte az autószerelési ismereteket interjúalanyom, ugyanis sehol nem említette, hogy a műszaki ismereteket és a szerelni tudást családtagtól vagy a közvetlen környezetének egyik tagjától szívta volna magába. Persze, hogy nem említette, ugyanis „természetesen” mindent autodidakta módon sajátított el Péter, és ez ma sincs másképp.

„Az első autóm egy 1993-as Ford Fiesta volt, amit két Suzuki Swift követett, mert akkortájt a könnyen fenntartható, ún. használható autókra volt szükségem, hiszen alig 21 évesen már belefolytam a sofőrszolgálati munkába, ahol a legfontosabb szempont az volt, hogy elvigyen A-ból B-be, elférjenek benne a kollégák és keveset fogyasszon. Manapság már más a helyzet, egy E46-os BMW az áhított verda, merthogy szeretném, ha élményt és kikapcsolódást adna a saját autóval krúzolás a jövőben”. Péter márka preferenciái után érdeklődve megtudtam, hogy a szállító című filmben feltűnt 7-es BMW is felmerült a keresésnél, hiszen egy Swift árán már lehetett kapni, de nem felelt meg a fent említett feltételeknek. „Ez az egyik autó, ami után rendszeresen megfordulok, ha látok egyet, de a 126-os S-osztály is nagy kedvenc” – árulta el az azóta Jaguar-Land Rover autópark szolgáltatási vezető pozíciót is megjárt vállalkozó.

A folytatásban az iskola utáni munkahelyek és az ott szerzett tapasztalatok taglalása következett, amiből egyértelművé vált, hogy Péternek nem kenyere az íróasztal mögött végzett munka, tehát elvégzi, ha kell, de sokkal inkább kedvét leli a precizitást igénylő szakmunkákban. Érettségi után, 2007-től a NORAUTO gumiabroncs részleg vezetőjeként dolgozott, ahol az abroncsok ismerete, a rendelések koordinálása és néha a felszerelés is feladata volt. Ezt követte egy értékesítői munka a METEOR-nál, ami a nemkívánatos aktatologatós beosztás volt, ergo hamar megszabadult tőle. A két alkatrész forgalmazó cég előtt azonban még úszómester is volt a rendőrségen, de elmondása szerint volt egy UNIX-os mélyrepülése is, amit a Gablini csoportnál megszerzett újautók és tesztautók készletkezelői pozíciója váltott fel. Az itt töltött két év során került kapcsolatba legutóbbi munkaadójával, a kezdetben csak Hyundai, később pedig Jaguar-Land Rover importőrséget is ellátó Autopalace-szal. A cikk írója is így tett szert ismeretségre Péterrel, aki eleinte másodmagával 160 autó felett diszponált, felmondása előtt viszont már a négyszázat is meghaladta a kezelt autók száma.

„Az első sofőrszolgálati felkérést még diákként kaptam úgy, hogy az iskolapadban megkérdezte egy barátom, akarok-e éjszakánként pénzt keresni. Visszakérdeztem, hogy mit kell csinálni, amire azt a választ kaptam, hogy gyere sofőrnek! Egy 25-30 fővel működő csapatba kerültem, ahol a nagy fluktuáció miatt alig, vagy egyáltalán nem volt lojalitás a tagokban. Ennek ellenére aránylag jól működött a rendszer, de csak addig, amíg a tulajdonos hajlandó volt az éjszakai és nappali munkákat a csapat talpraesettebb tagjaira delegálni. Az esetek túlnyomó részében túlvállalta a kiérkezési időket, azaz 50 perces intervallum helyett 30 percet mondott az ügyfeleknek, akik aztán joggal volt dühösek, ha azt nem teljesítettük. A dühös ügyfél pedig könnyen felbosszantja a sofőröket is, szóval ez a hozzáállás nagyon rossz helyzeteket szült”.

„Megtanultam, hogy már a telefonbeszélgetés során megnyugtatóak és meggyőzőek lehetnek a korrekt és őszinte válaszok. Nemrég történt, hogy azt mondtam az ügyfélnek, hogy 50 perces kiérkezéssel, késés nélkül tudom teljesíteni a megbízást, erre ő visszakérdezett, hogy addig mit csináljon. Azt válaszoltam neki, hogy úgyis most állították meg a rendőrök, menjen vissza és igyon meg egy sört. Azt lehet? Hogyne! Így nem esett csorba a jó hírünkön, az ügyfél is elégedett volt, és betartottuk a prémium szolgáltatás legfontosabb alapelvét: a pontosságot”.

És most jöjjön a feketeleves, azaz a legális sofőrszolgálat indításának nehézségei!

„A döntés, hogy saját céget kellene indítani, 2014. augusztusában fogalmazódott meg bennem. Elkezdtem, de aztán a tényleges kezdést egészen 2015 márciusig prolongáltam.  Az okmányirodában az ügyintéző felém fordította a monitort, és azt mondta, ilyen engedélyek kellenek. Talán mondanom sem kell, hogy több is volt köztük, amiről még a könyvelőm sem tudott. Tizenöt napon belül szereznem kellett egy személyszállítási vezetői engedélyt, amihez csakis egy autósiskolán keresztül juthatok hozzá. Szükség volt még PÁV-vizsgára, amit én már 2007-ben megszereztem, és többek között egy élő szerződés is kellett úgy, hogy még weboldalam sem volt. Nemrég visszamenten az autósiskolába, hogy taxis engedélyt szerezzek, és érdeklődtem afelől, hogy az elmúlt évben hányan jöttek utánam a sofőrszolgálathoz szükséges személyszállítói engedély megszerzése miatt. A válasz az volt, hogy senki nem tette be a lábát oda ilyen indíttatásból, ami már csak azért is érdekes, mert több mint két tucat sofőrszolgálatot találunk Budapesten, melyek közül 10 körül van a legális működéssel bírók száma.”

Mivel az előző cégnél is Péter feladata volt az új sofőrjelöltek interjúztatása, a létszám feltöltés nem okozott gondot, az autók vezetésében megbízhatóság és az elérhetőség annál inkább. „A sofőrök esetében gyakori probléma, hogy sokan tapasztalatlanok az automataváltó használatát illetően, vagy ha be vannak osztva, nem veszik fel a telefont. Harmadik és egyben a legfontosabb, az ügyfélkezelés az út során, valamint az elszámolásnál. Péter elmondása szerint az emberek 98 százalékával nincs probléma, annak ellenére, hogy illuminált állapotban vannak, azonban a maradék két százalék, ha kivetkőzik is magából, ezt tudni kell kezelni. Ehhez nem mindig van türelmük és gyakorlatuk a sofőröknek”.

Mivel a Knight Sofőrszolgálat egyik mottója a diszkréció, ezért kicsit félve avatott be a részletekbe Péter, amikor a vicces történetekről kérdeztem. A saját sztoriját azért elmesélte, amikor egy 1-es Focus tulajdonosát megviccelte. „Kinyitottam az ajtót és jól láthatóan rácsodálkoztam az automata váltóra. A tulajdonos (ügyfél) kicsit aggódva megkérdezte, hogy probléma-e, mire én megnyugtattam, hogy semmi gond. Beültem, megkaptam a slusszkulcsot, majd megkérdeztem, hogy hol van az egyes fokozat. Az ügyfél ekkor még csak homlokát ráncolva nézett rám, majd beállt a teljes képzavar, merthogy én elmagyaráztam neki, hogy akár automata, akár nem, egyes fokozatnak valahol lennie kell. Mivel elég sokáig bírtam volna nevetés nélkül, egy pillanat múlva beindítottam a motort, szúrtam egy D-t és elindultunk.  A tulaj jót nevetett, én meg megmondtam neki, hogy olyan ritkán látok 1-es Focust automata váltóval, hogy nem hagyhattam ki ezt a ziccert. Ugyanakkor a fiatal tulajdonoson is látszott, hogy érteni fogja”.

Van azonban árnyoldala is ennek a munkának: Péter elmondása szerint előfordult olyan eset is, amikor egy német márka büszke tulaja amellett, hogy ízléstelen zenét bömböltetett, kiadta az ukázt, hogy nyomjam neki, mert az egy bivalyerős autó volt. Vagy azt is mondták már, hogy itt van 2000 forint, csak érjünk haza 5 perc alatt. És ez csak a jéghegy csúcsa, éppen e miatt megfogott valami Péter hozzáállásában. Mindig résen van, és a kellemetlen helyzetekben tudja, hogyan hozza zavarba a kötekedni vágyó embereket, elejét véve ezzel a konfliktusoknak.

Summázva a fentieket, a sofőrszolgálatban az ügyfélkezelési attitűdön múlik szinte minden, hiszen emberekről és egy szolgáltatásról beszélünk, amihez a legjobb útmutatást egy kínai közmondás hordozza, miszerint aki nem tud mosolyogni, az ne nyisson üzletet. És ebben Péter hozzáállását különösen egyedülállónak ismertem meg, ezáltal elmondható, hogy az exkluzív szolgáltatás fundamentuma valójában nem egy mottó, hanem Ő maga!

Horváth Miklós.

Forrás: Autószektor.hu